program szkółkarski, program ogrodniczy, katalog roślin, etykietowanie roślin


Addax - kompleksowa obsługa szkółki


     Program Addax dedykowany jest firmom zwolnionym z podatku VAT (jeśli jesteś płatnikiem podatku VAT odpowiedni dla Ciebie będzie program Addax Plus). Addax stanowi kompleksową obsługę szkółki roślin - w jednym programie zebrane zostało wszystko czego potrzebujesz. Dzięki niemu nie tylko wystawisz rachunek ale i sporządzisz ofertę cenową, zarządzisz płatnościami i wydrukujesz wszelkiego rodzaju etykiety. Program ułatwi obsługę klienta. W oparciu o Katalog roślin będziesz mógł z pomocą zaawansowanego narzędzia filtracji wyszukać roślinę, którą potrzebuje Twój klient.


Podstawowe funkcje programu:

✓ możliwość obsługi programu przez nieograniczoną liczbę osób dzięki możliwości tworzenia użytkowników o różnych uprawnieniach

✓ możliwość automatycznego wylogowywania użytkownika po zdefiniowanym czasie bezczynności

✓ rozbudowana baza klientów

✓ bardzo rozbudowana baza roślin

✓ łatwość samodzielnego tworzenia zaawansowanego katalogu roślin (istnieje również możliwość zakupienia u nas gotowego katalogu roślin, do którego będzie można dodawać własne pozycje katalogowe)

✓ zaawansowane narzędzie filtracji w katalogu roślin

✓ wykonywanie kopi zapasowej bazy danych programu

✓ wgrywanie kopi zapasowej bazy danych programu

✓ eksport danych do pliku programu Excel


✓ szybkie wystawianie rachunków + inteligentne podpowiedzi w oparciu o bazę klientów, bazę roślin i katalog roślin oraz ofertę cenową

✓ definiowanie formatu numeracji dokumentów: w skali roku lub miesięcznie

✓ automatyczna numeracja dokumentów

✓ dodawanie logo firmowego do wystawianych dokumentów

✓ pole dodatkowych informacji w rachunku

✓ kontrola poprawności NIP

✓ eksport listy rachunków do pliku

✓ wyświetlanie listy rachunków wybranego klienta

✓ możliwość częściowego opłacenia rachunku gotówką z oznaczeniem pozostałości do zapłacenia w odroczonym terminie

✓ możliwość udzielania różnych rabatów od poszczególnych towarów w wystawianym dokumencie sprzedaży

✓ automatyczne obliczanie reszty przy płatności gotówką


✓ szybkie sporządzanie oferty cenowej

✓ eksport oferty cenowej do pliku


✓ zarządzanie płatnościami

✓ pełna kontrola rozliczeń z klientami dzięki automatycznemu określaniu statusu rachunku (zapłacony, niezapłacony, zaległy)

✓ eksport listy rachunków według statusu (zapłacony, niezapłacony, zaległy)

✓ błyskawiczne oznaczanie rachunków jako zapłaconych przelewem

✓ błyskawiczne oznaczanie rachunków jako zapłaconych gotówką + drukowanie KP

✓ możliwość wystawiania dokumentów kasowych:

- KP - kasa przyjmie
- KW - kasa wypłaci
- Duplikat

✓ możliwość przypisywania rabatów wybranym klientom


✓ samodzielne projektowanie etykiet

✓ ekspresowe drukowanie etykiet

✓ zbiorcze drukowanie dużego nakładu etykietPrzy zakupie programu otrzymasz:

✓ dożywotnią licencję 3-stanowiskową na program

✓ szczegółową instrukcję instalacji

✓ szczegółową instrukcję użytkowaniaPrzykładowe zrzuty ekranu

Wymagania systemowe i sprzętowe:
- System Microsoft Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, Windows 8
- Microsoft .NET Framework 4 - darmowe środowisko uruchomieniowe
- minimum 512MB pamięci RAM
- minimum 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- dostęp do internetu w czasie instalacji (nie jest wymagany w trakcie użytkowania)